• Τα PVC είναι αρκετά οικονομικά και πολύ θερμομονωτικά. Ωστόσο, δεν προσφέρουν ασφάλεια ανάλογη των κουφωμάτων αλουμινίου και είναι πιο ευάλωτα στον ήλιο. Επίσης, ένα κούφωμα PVC θεωρείται εύφλεκτο.