• Υψηλή στιβαρότητα 
  • Μεγάλη ασφάλεια  
  • Αντοχή στο χρόνο  
  • Ηχομόνωση  
  • Δεν παραμορφώνεται σε βάθος χρόνου λόγω μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών
  • Πολύ υψηλή αντανακλαστικότητα